Тереза Рийдълбаухова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | публикуване

 

Странна седмица

 

Тереза Рийдълбаухова

 

Превод от чешки: Димана Иванова

 

 

Из дневник I

 

Чешки селянин се гърчеше в парижка кухничка
отваряше ядосано една бира след друга
ужасено наблюдаваше тълпите от паплач под прозореца
съквартирантката от ревност блъскаше вратите
от Чехия ѝ написаха, че там няма да получи работа
През нощта се озова при баба си в Петржини
в кухнята беше мъртвият ѝ от единадесет години дядо
подът се люлееше под него
– бавно –
насам-натам

 

 

 

Из дневник II

 

В събота отлетя за Пловдив
там я чакаше местният елит
след бутилка ракия провъзгласи
– отсега нататък не ми пука за нищо –
качи се на кръглата стъклена маса
и се обеси на полилея

 

 

 

***

 

Благодаря ти, че да момент остана в самотата ми
тялото ми беше вече толкова мътно
от главата до петите го отвори като черупка
от него се подаде остро слънце
бързо се разходи по бедрата ми
в екстаз като лунатик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 25. януари 2021 г.
©1998-2021 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]