Тереза Рийдълбаухова

поезия

Литературен клуб | публикуване | азбучен каталог

 

Тереза Рийдълбаухова, снимка: Якуб Пржецехтел

         Тереза Рийдълбаухова е чешка поетеса, издателка, литературна историчка и преводачка (1977, Прага). Завършва чешки език и литература и френски език в Карловия университет в Прага. През 2007 г. защитава докторат по чешка литература към същия университет. В периода 2007-2011 работи като лектор по чешки език и литература в Сорбоната в Париж. В периода 2011-2017 работи като научен секретар и заместник-директор на Паметника на народната просвета. Автор е на три стихосбирки: „Сини ябълки“ (2000), „Една дълга нощ в Бискупов“ (2005), „Дон Витор си играе и други стихотворения“ (2009), „Парижки дневник“ (2013) и поемата „Образ на девичи плач“ (2002).
         През 2001 г. създава в дома си на Лоретанския площад „Литературен салон“, в който участват както чешки, така и чуждестранни поети, музиканти и художници. През 2006 г. основава асоциация „Литературен салон“, която не само организира авторски четения, но и издава стихосбирки на поети дебютанти: Виктор Шпачек, Ян Брабец, Симона Рацкова, Ондржей Мацура, Ева Кошинска, Якуб Белан, Георги Господинов (в превод на Ондржей Заяц), Ева Оубрамова, Павлина Лесова и др. (вж. www.literarnisalon.cz).
         Нейни стихотворения са публикувани в реномирани литературни издания в Чехия, Словакия, Франция, Германия, Канада, Мексико, България. Участвала е в международни поетични фестивали в Канада, Словакия, Франция и България.

 

 

©1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]