Ф. Тумански

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на автора

 

 

ПТИЧКА

 

Ф. Тумански

 

Превод от руски: Алеко Константинов

 

 

Разтворих тясната тъмница
и пленницата си пусна̀х
и на въздушната певица
свободата аз възвърна̀х.

 

И тя изчезна, кат хвърчеше,
в сияньето на ясний ден
и тъй запя, като че беше
това молитва зарад мен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация във кн. „Съчинения в три тома“, Алеко Константинов, том 3,
под ред. на Илия Тодоров, Изд. „Български писател“, С., 1981 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]