Хорхе Урутия

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на автора

 

ПРИСТИГАНЕТО НА ТИШИНАТА

 

Хорхе Урутия

 

Превод от испански: Рада Панчовска

 

 

    Знае добре, че морето е зад гърба му,
че вълните го викат, или че, поне,
има мирис на сол, плуващ сред дърветата.

 

    Би могъл да се обърне, да излезе на шосето,
да избегне пречките; гол
да се хвърли безсмислено във водата
като в онази люлка, когато беше дете.

 

    Мама би повторила сигурно думите
на оплакване, би викала,
би вдигнала ръката си заплашително.
Детето научи така стойността на знаците,
напои се със смисъл и е плувалo
през толкова години, както вече не помни.

 

    Няма да се обърне, нито ще излезе на шосето,
няма да избегне пречката, нито ще пресече плажа,
за да навлезе във водата, защото всичко е казано.
Изсушават се думите и само
чувства мириса на влажно, който изпълва пръстта.

 

 

 

 

 

Из Свирепата вoля нa пиcaнeтo и oщe (2006)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 17. юли 2008 г.
©1998-2021 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]