Лопе де Вега

драматургия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

ОТСЪСТВАЩИЯТ СИ Е ВКЪЩИ

 

комедия

 

Лопе де Вега

 

Превод от испански: Рада Панчовска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 28. август 2005 г.
Публикация в кн. „Отсъстващият си е вкъщи“, Лопе де Вега, Свободно поетическо общество.

©1998-2021 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]