Бронислава Волкова / Bronislava Volková

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | публикуване

 

 

ОТ ДРУГАТА СТРАНА НА ЛУНАТА

 

Бронислава Волкова

 

Превод от английски: Димана Иванова

 

 

тишината
се превръща в пеперуда...

 

 

 

 

 

 

ON THE OTHER SIDE OF THE MOON

 

Bronislava Volková

 

 

 

 

the silence
transforms itself into a butterfly…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 10. септември 2010 г.
©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]