Кенет Уайт

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна литература

 

ХРАМ СРЕД СНЕЖНИТЕ ПЛАНИНИ

 

Кенет Уайт

 

Превод от френски: Николай Кънчев

 

 

Трябва да е дяволски студено
тече водата още върху камъни
но дърветата са вледенени

 

там бял е покривът на храма
до дървото диво потъмняло

 

дребният човек с голяма шапка
върви навел глава над пропастта -

 

Фан Кван създаде горната картина
в епохата ужасна на терора

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 21. юни 2003 г.

г1998-2003 г. Литературен клуб. Всички права запазени!