Джеват Чапан (1933)

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на автора

 

 

Баща ми

 

Джеват Чапан

 

Превод от турски: Несрин Исмаил

 

 

Щом обърнеше две малки баща ми
казваше хайде да те заведа при дините, сине...
(дини бяха момичетата, които живеят в Гебзе)
майка ми се зачервяваше, зачервяваше
и се сопваше: „ей, малко е още детето“
после отиваше да плаче в кухнята...
баща ми разбираше от дини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 06. април 2007 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]