Неше Яшън

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на авторката

 

Пожарът - споменът на пепелта

 

Неше Яшън

 

Превод от турски: Кадрие Джесур

 

 

Пожар
Този непрекъснат пожар
Непрестанно на върха на езика ми

 

Историята ми - тъмна клетка
тяло, звук, мечта
болна, уморена, прекършена

 

Място насред морето беше
домът на разединените страсти

 

Танкове прекосяваха стиховете
призраци на умрели деца
потъваха в ридаещата вода

 

Пръстта кървеше навсякъде
неистово търсех на истината гласа
Човешки глас на враг беше
като гърбица, товар върху ми

 

Когато си тръгна
догарящите думи ще останат подире ми
Шепа пепел ще пренася пламъка
в спомена си, в паметта

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 30. май 2007 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]