Неше Яшън

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на авторката

 

 

Тишина

 

Неше Яшън

 

Превод от турски: Кадрие Джесур

 

 

Стори ми се, че се сляхме
в онази страст трептяща
в огледалото на водите,
в които столетията се отразяваха

 

Участ, предвещана от очите ти бе този миг
в кънтежа останал ни
след морето, оттеглило се с шепот тих

 

Сякаш трябваше да промълвя нещо
а неизречени останаха парещите думи в мен
в сянката на едно топло целуване
с тънко и нежно разстилащ се вкус
сам сама се оказах внезапно
на онова многолюдно място

 

в тишината потулих спомена
на този прекършен миг

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 30. май 2007 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]