Александър Вутимски

поезия, проза, есеистика

„Литературен клуб“   -   най-старото електронно издание за литература в България!

 

         Александър Вутимски (псевдоним на Александър Коцев Вутов) е роден на 30.07.1919 г. в гр. Своге. Следва класическа филология в СУ „Св. Климент Охридски“, но прекратява следването си поради липса на средства. От 1939 г. е един от най-редовните сътрудници на прочутото списание „Златорог“. Умира на 23.09.1943 г. от туберкулозата, покосила почти цялото му семейство.

Публикация в кн. „Скитникът и враните“, Александър Вутимски, Изд. „Захарий Стоянов“, С., 2005 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]