Стоил Рошкев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

~

 

Стоил Рошкев

 

 

СМИСЪЛЪТ не се намира в ритъма
на митническите проверки
от учителското тяло,
за това дали не носим
в умствения си багаж
съмнителни и забранени мисли,
нарушаващи
държавния суверенитет на
стандартизираните мозъци.

 

Смисълът не е да се провикваш,
че смисълът не се намира в ритъма
на изнурителните
танци до зори
и в лудориите
с ослепителните хубавици,
а в действителност да мислиш
само как да ги натиснеш
насаме във физкултурния салон.

 

Смисълът не е в неистовите писъци.
Смисълът не е в предизборните листи.
Смисълът не е да бъдеш мистър "Свят".
Смисълът не е да си министър-председател.
Смисълът не е да казваш: "Писна ми!"
Смисълът не е и в триста други работи.

 

Но в какво се състои тогава смисълът?

 

Чувал съм, че смисълът
пристигал привечер
в златистите прозорци
на прохладна хижа,
горе в планината
точно в оня миг,
когато огненият блус
потъвал в залеза.

 

Само че тогава
смисълът не би бил в смисъла -
смисълът е без характеристика.

 

Да не би пък смисълът да се намира
в силата на хилавите?

 

Всъщност -
колкото и да са хилави
хилядите каси бира
струпани в едно
правят панаир от истини.

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

Електронна публикация на 01. юли 2004 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]