КАКВО ЛИ НЕ

          Предвид възникналата сред журито дискусия, касаеща характера на някои от отличените разкази, ще представя един собствен прочит на обявлението за конкурса. Надявам се така да изпреваря едни по-нататъшни дебати по този въпрос. Текстът на обявлението е традиционен. “Конкурс за къс разказ по повод 120 г. от рождението на Йордан Йовков. Присъства и условие за участие, отнасящо се единствено до обема (до пет страници) на кандидатстващите разкази. Този текст би могъл да бъде разделен на две относително самостоятелни части. Първа – конкурс за къс разказ, и втора част по повод 120 г. от рождението на Йовков. Мнението ми е, че втората част от обявлението има функцията единствено да номинира и диференцира конкурса, т.е. Йовковият юбилей е именно само повод за провеждането на поредното интелектуално състезание от такъв характер без да обвързва по някакъв начин участниците с Йовковата традиция. Изглежд а такива са схващанията и на повечето авторите, включ или се в конкурса. Това си има своите добри страни. Една от тях е гарантираното разообразие на творбите откъм тематика, стил и идеология. Предимство е и обстоятелството, че участие можеха да вземат и по-рано написани текстове и по този начин да се масовизира проявата. Така например някои автори в стремежа си да заложат на сигурно, всъщност са експериментирали дали написаното от тях е в състояние да издържи проверката на времето. Според посочените дати дистанцията, която ни дели от времето на написване на техните разкази е десетина години. Остава радостта, че ако са пропуснали да участват в конкурса по повод по-ранен Йовков юбилей например 110 годишнина.
          Ако трябва да се потърси някаква някаква представителна за конкурса отлика, може би подходящата е разнообразието. Същевременно обаче при внимателно вглеждане в това разнообразие може да се изведе и нещо общо: в търсенето на нов съвременен език и стил за късия разказ, авторите са дирили образци предимно в чуждестранната литература (Чарлс Буковски, Хенри Милър, Н.В. Гогол, Даниил Хармс и пр.). Показателни са и често използваните епиграфи
цитирани тестове, вариращи от Светото писание (“Белият гълъб”) до пасажи от песни на популярни изпълнители (Брус Дикинсън и Джим Морисън). Има и изключения, между които и награденият разказ “Самодива” на Марин Урумов. Техните автори обаче са предпочели да следват много плодовитата и обичана Йовкова стилистика. Тя обаче е неадекватна на едни съвременни търсения.

Антон Велчев, III курс, БФ