"100 години от рождението на Атанас Далчев"

10.06.2004 г.

Литературен клуб - над 20 години! | новини | публикуване

 

ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

"100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АТАНАС ДАЛЧЕВ"


 

НБУ, СУ "Св. Климент Охридски", Институт по литература към БАН,
Сдружение на българските писатели

 


 

   

  10.06.2004 г., 12:00 ч., Аула на СУ "Св. Климент Охридски"

   


  Слова на Валери Стефанов, Михаил Неделечев и Божидар Кунчев по повод 100 г. от
  рождението на Атанас Далчев (12.06.2004).

   

  10.06.2004 г., 14:00 ч., Нов Български Университет


  Председател: Михаил Неделчев
  Мирослав Дачев, Далчев и химическата метафора
  Милена Цанева, Художникът и вятърът
  Бисера Дакова, "Дадено" и действително в поезията на Атанас Далчев
  Свилен Каролев, За любовта в поезията на Атанас Далчев
  Милена Кирова, Другият Далчев, "човекът на общността"
  Иван Радев, Атанас Далчев и Йордан Вълчев ("Опитът за отмъщение на ученика")
  Здравко Чолаков, "Фрагменти"-те
  Росица Димчева, Атанас Далчев и Радой Ралин

   

  Почивка

   


  Председател: Едвин Сугарев
  Михаил Неделчев, Образи на религиозното у Атанас Далчев - отрицания и осъществявания
  Димитър Камбуров, (С)вещите на Далчев
  Биляна Курташева, Далчев: топики на зрелостта
  Пенка Ватова, Образи на самопознанието в лириката на Далчев
  Ангел Игов, Аз имам всичко: мое е мълчанието
  Магдалена Костова - Панайотова, За смъртта на предметите или за опредметената смърт в лириката на Далчев
  Лора Шумкова, Опитомяване на смъртта
  Морис Фадел, Стихотворението "Камък" и референциалното измерение на езика
  Живка Симова, Градът и "зоната" - референция на фразовата метафоричност

   

  Почивка

   


  Председател: Милена Кирова
  Едвин Сугарев, Самотата в стиховете на Атанас Далчев и Александър Вутимски
  Сава Сивриев, За логическите антиномии в лириката на Атанас Далчев
  Йордан Ефтимов, Ранният Атанас Далчев и символизмът
  Цветанка Атанасова, Атанас Далчев и "Хиперион"
  Надежда Александрова, Сюжетът "Лилиев - Далчев"
  Елка Димитрова, Модуси на случването в поетическите текстове на Ат. Далчев, Н. Лилиев, Ф. Хьолдерлин
  Людмила Малинова, Атанас Далчев и Елисавета Багряна
  Нина Панталеева, Атанас Далчев. Метафорите и "животът-измислица"
  Соня Николова, Вещите в поезията на Атанас Далчев

   

   

   

  Поетическо четене в ресторант "ARTES" на НБУ

   

  Художествено четене на стихотворения на Атанас Далчев, както и на стихотворения, вдъхновени от Атанас Далчев.
  С участието на: Миглена Николчина, Рада Панчовска, Екатерина Йосифова, Георги Господинов, Петър Чухов, Радой Ралин и др.

   

  Като част от честванията на 100 г. от рождението на Атанас Далчев е издаден юбилеен вестник.

   

  Всички текстове, четени на конференцията, ще бъдат издадени в сборник.

   

©1998-2019 г. Реферирано електронно издание „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]