Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на авторката

 

ПОЕТ

 

Елисавета Багряна

 

 

   И все така - непоправим, авантюрист и скитник -
   с очи разтворени широко, ненаситни,
   отиваш. Дни и месеци без вести се губиш
   и ще се върнеш пак в студена люта зима
   да се кълнеш, че все така безпаметно ме любиш,
   че радостта в света без мен е немислима,
   че миналото е измама и кошмар,
   а мисълта за мене като фар
   е твойто корабокрушение огряла
   и тук те е довела възроден и нов
   за нов живот - без горест и раздяла -
   в сияние на проста радост и любов...

    

   Опиянен от чудните си думи,
   повярвал сам, ще понесеш и себе си, и мене
   през полюса на вдъхновеното безумие
   към някакви несъществуващи селения,
   към дивни острови, разперили зелени палми, -
   където хората са като ангели добри
   и любовта е тяхното евангелие,
   и грижата им е една - в зори
   маслинови да веят вейки и да пеят псалми...

    

   Да слушам - и сълза подър сълза
   ще капят от очите ми полека,
   както напролет от порязана лоза...
   Къде е истината? И къде е щастието на човек?
   О, думи, екзалтации несбъдни на поета,
   които, утре път поел, самичък ще забрави!
   Но кой би смял да обвини детето, дето
   само измисля своите измами и им вярва?
   Нима в това по-малко чисто е сърцето му?
   В сърцето на поета вечно живо е детето.

    

   И, ето, като сянка чакам вечерта,
   когато вярващ, ласкав и сърдечен,
   ще се завърнеш пак от път далечен
   да палнеш погледа, като вечерница огрял,
   на хоризонта бялата черта,
   да ме опиеш с думи и със сънища неверни,
   по-светли от далечните звезди вечерни...

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]