Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на авторката

 

МЛАДОСТ

 

Елисавета Багряна

 

 

   Додея ми, майко, робска орисия
   в господарски двори и с тежко имане. -
   Саван ми е пуста свилена премяна:
   под чисти жълтици да превивам шия,
   под скъпи чумбери да прикривам вежди,
   от гривни ковани с ръка да не сегна,
   от сребърни пафти снага да ми тегне -
   тежко да пристъпям, плахо да поглеждам...

    

   Искам, майко, млада - младост да позная.
   Злато ми снагата, свила ми косите,
   господарска воля - огъня в очите.
   Довека ли, майко, младостта ни трае?
   Да стана зарана, да ошетам в двора,
   па да литна в къра - и да ми е тесен, -
   сърпа да извия и да викна песен,
   та да потрепери равното Загоре...

    

   1926

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

Публикация в кн. „Вечната и святата“, Елисавета Багряна, Изд. „Захарий Стоянов“, С., 2002 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]