Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на авторката

 

ВЕЧНАТА

 

Елисавета Багряна

 

 

   Сега е тя безкръвна и почти безплътна,
   безгласна, неподвижна, бездиханна.
   Очите са притворени и хлътнали,
   и все едно - дали Мария или Анна е,
   и все едно - да молите и плачете -
   не ще се вдигнат тънките клепачи,
   не ще помръднат стиснатите устни -
   последния въздух и стон изпуснали.
   И ето, че широк и чужд е вече пръстена
   на нейните ръце, навеки скръстени.

    

   Но чувате ли вие писъка невинен
   на рожбата й в люлката съседна? -
   Там нейната безсмъртна кръв е минала
   и нейната душа на тоя свят отседнала...
   Ще минат дни, години и столетия
   и устните на двама млади, слети,
   ще шепнат пак „Мария“ или „Анна“,
   в нощта, сред пролетни благоухания.
   А внучката ще носи всичко: името,
   очите, устните, косите - на незримата.

    

   1925

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

Публикация в кн. „Вечната и святата“, Елисавета Багряна, Изд. „Захарий Стоянов“, С., 2002 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]