Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на авторката

 

ПЕНЕЛОПА НА XX ВЕК

 

Елисавета Багряна

 

 

   I

    

    

   ИЗМЕСТЕНИ СМЕ от утайки на миналото.
   Незнайно напластени с вековете в нас,
   те оцветяват алената или синя наша кръв,
   те отсеняват светла или тъмна нашата душа.

    

   И ето - има ли костица в моя череп,
   овал на мойта плът, на пръстите ми нокът,
   полет на моя дух и порив в моето сърце -
   които нямат своята прамайка или праотец?

    

   О, минало! Ти - неизбежно зло или добро,
   ти - бреме тъмно или светъл дар -
   скъперник, сбиращ купища от смет и злато,
   неуморим, неумолим, безсънен архивар -

    

   живееш въпреки протеста или волята ни в нас -
   натрупал стари инвентари в нашето сърце,
   записал равносметката на нашите победи
   и каталозите на нашите омрази и любов!

    

   И ние - алчущи или творци на свобода -
   ний само сме марионетки в твоите ръце:
   жестикулираме, вървим напред-назад,
   крещим и борим се, и падаме, и ставаме...

    

   О, тези страшни и невидими конци,
   които ти отпущаш или дръпваш, но не скъсваш,
   които теглят нашите съдби и свързват нас
   с умрелите прапрадеди и с неродените правнуци!

    

   Бих искала с един безумен скок в безкрая
   да скъсам всички възли - и да видя
   сама, освободена - себе си - лика си
   без минало, без родословие, без възраст, име!

    

    

    

    

   II

    

    

   НЕ СЪМ АЗ древноелинската Пенелопа -
   смирено да тъка и разтъкавам
   и чакам двадесет години Одисея -
   зареян по море и суша, запленяван
   от нимфите на острови незнайни, -
   за да се върне някога при мене, но тогава,
   когато дори кучето едва го би познало.

    

   Не искам да мъждея и трептя като кандилце
   в монашеска килия,
   да се топя като забравена свещица
   в безплодния си пламък,
   да плача над разпънатата карта
   като над плащаница,
   да гоня с мислите си ширините
   и странни заливи,
   да се боя от всички Еви на земята -
   от бялата студена северянка
   до тъмната и пламенна южнянка...

    

   Не ми са доста всичките открития,
   безкрайните антени и кабели,
   вода, земя и въздуха оплели,
   за да ми тракат лаконическите телеграми
   на твоята разнесена любов!

    

   Аз искам да я сещам тук, животрептяща,
   с най-първобитните изобретения -
   петте с живота дадени нам сетива -
   като последния човек на туй кълбо,
   като най-бедното създание в света,
   като последната и първата жена!

    

    

    

    

   III

    

    

   О, ПОЕМЕТЕ МЕ, безбройни пътища,
   змии извити, съскащи в небето,
   и по земята, и в моретата.

    

   Вземете моя непокой и светла жажда
   и понесете ги от край до край в света,
   и разлюлейте океаните,

    

   от бреговете да излязат и залеят
   на масите човешки океаните,
   и да измият от земята тинята,

    

   от дъно да разтърсят вкорененото
   и вкостененото бездушие
   на този век, потънал в тъмна алчност!

    

   И в тоя земетръс да видя - в гръм победен
   и в мълния, запалила небето -
   да се яви мъжът - човек - творец.

    

    

    

    

   IV

    

    

   ВИЖ МЕ - пак съм твоята, добрата,
   предана и любеща жена.
   Блика пак в душата ми съгрята
   живата оная светлина,

    

   като слънце всякога що грее
   твоето сърце и твоя път
   и в духа ти, скитнишки зареян,
   пее злите сили да заспят.

    

   Завърни се в тихото огнище
   подир толкоз лутане в света
   и живота разглобен, разнищен,
   моите сълзи ще осветят.

    

   Ти не знаеш с колко твърда мъка
   моят път самотен е постлан,
   в тези дни и нощи на разлъка
   колко светъл плам е разпилян.

    

   Виж ме - съща сред безброй промени,
   виж ме - чиста в чиста светлина,
   виж ме - първата и сетна - мене,
   твоята и вечната жена!

    

   1934

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

Публикация в кн. „Вечната и святата“, Елисавета Багряна, Изд. „Захарий Стоянов“, С., 2002 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]