Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на авторката

 

СЕЗОНИ

 

Елисавета Багряна

 

 

   ПАК МЕ ПОДГОНИ камшикът на скитничеството,
   заплющяха отново над главата ми трите сухи жили
   на спомена, мъката и жаждата.

    

   Но този път моите стъпки не ме поведоха
   към водовъртежни градове и центробежни кейове,
   по задръстени площади и неми катедрали,
   над които летят куршуми или ракети...

    

   Потегли ме пътеката в планината бяла,
   дето метеорите се пръскат наместо ракети
   и мълниите падат
   наместо снаряди.
   Тази катедрала,
   която алена свети
   под фойерверка на слънцето - сутрин и вечер,
   дето кънти неоскверненият мрамор на глетчерите
   и трептят вечните кандила на звездите
   над богомолните глави на скиталците и мъдреците.

    

    

    

    

   БУХТЯХА НАПРОЛЕТ в Сливенския боаз тепавиците -
   като сърцето ми
   под напора на зашумялата млада кръв.
   Връхлетя любовта като пролетния вятър
   и събори оградите, и скелите, и вековните постройки
   на традициите и на разума.
   Придойде мътна реката на живота
   и отнесе и тепавиците, и моя дом...

    

   Всичко минава.

    

    Мъдростта постепенно огрява душата,
    както слънцето - планината.
    Слушам нощем как се трошат ледовете,
    свличат се лавините,
    придошлите води бучат като възбуял народ
    и мъкнат сухите трупе
    и откъртените канари...

     

    А сутрин над земята се носят -
    като тамян след литургия,
    като въздух след оплодение,
    тежки млечни па̀ри.
    Свято материнство!

    

   Снегът се топи - като мъката в сърцето ми,
   ледените капчуци капят
   и нареждат сякаш дума по дума
   бистрите слова на изцелението...
   Седя на припек пред хижата
   и мисля:
   по това време, долу в Тракия,
   разцъфват първите розови пъпки на миндалите...

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

Публикация в кн. „Вечната и святата“, Елисавета Багряна, Изд. „Захарий Стоянов“, С., 2002 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]