Христо Ботев

поезия, публицистика, писма

Литературен клуб | публикуване | страницата на автора

 

 

ДО ПАНАЙОТ ХИТОВ

 

Христо Ботев

 

№ 21

 

Букурещ, 14 август 1875
печат от БРЦК

 

 

         Б р а т е   П а н а й о т е!

 

 

          Вчера, след като заминахте, дойдоха представителите из Браила - Т. Пейов, Галац - Рафаил Атанасов, Плоещ - Райчо П. Гръблев, Болград - N. Минков, Крайова - Зеновски. Събрахме се, но болградският представител не присъствува, ако и да се обеща, че ще дойде. Нам се струва, че познатите Ви г-да Цанков Каравелов са го отвърнали!? Другите г-да представители одобриха наредбата ни и подписаха, само крайовският - Зеновски, не подписа, понеже му не било дозволено; но щото се отнася за помощта из градът им, ще ни се внесе без друго. Зеновски сам за себе си одобрява сичко и вярваме, че като им разкаже, ще земат без друго участие. Също и другите представители се обещаха, че ще си внесат назначената им помощ. Надяваме се, че и болграските ще убедиме. Научаваме се, че г-да Цанк[ов] Карав[елов] ги убеждавали, че ще захванат голяма работа със старите, та за това не трябва да дохождат при нас. Ние им сърдечно желаеме да успеят! По-напространно ще Ви яви г-н Ценович, който по заповедта ни утре ще тръгне.
         Бъдете здрави и дерзайте. Ваши

 

 

Д. Шопов, И. Т. Драсов, Чобанов, Ботйов, Д. Ценович

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]