Христо Ботев

поезия, публицистика, писма

Литературен клуб | публикуване | страницата на автора

 

 

ДО КАПИТАНА И ПЪТНИЦИТЕ НА ПАРАХОДА „РАДЕЦКИ“

 

Превод на български език

 

Христо Ботев

 

           

  Господин капитан!
  Господа пътници!

          Имам чест да ви обявя, че в тоя параход се намират български въстаници, на които имам чест да бъда войвода.
          С цената на нашия добитък и на нашите земеделски сечива, с цената на големи усилия и с пожертвуване на нашите блага, най-после с цената на всичко, що е най-скъпо на тоя свят (без знанието и въпреки преследванията на властите в страната, чийто неутралитет ние уважихме), ние си доставихме това, което ни беше необходимо, за да се притечем на помощ на нашите въстанали братя, които се сражават тъй храбро под българския лъв за свободата и независимостта на нашето скъпо Отечество - България.
          Ние молим Господа пасажерите никак да не се безпокоят и да останат спокойни. Колкото за вас, Господин Капитане, аз имам тежката длъжност да ви поканя да поставите парахода на мое разположение до самото ни слизане, като в същото време ви заявявам, че и най-малкото ваше съпротивление ще ме постави в печалната необходимост да употребя сила и въпреки волята ми да си отмъстя за отвратителната случка върху парахода „Германия“ в Русчук през 1867.
          И в единия, и в другия случай нашият глас за бой е следния:

   Да живее България!
   Да живее Франц Йосиф!
   Да живее граф Андраши!
   Да живее християнска Европа!

 

 

Х. Б о т й о в  185
Долуподписаните потвърждаваме истинността на това писмо:
Д о й м и,   помощник
Е н г л е н д е р,   кап.
Х а д з е л,   I-ви машинист

 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ, ДАДЕНО НА
КАПИТАНА НА ПАРАХОДА „РАДЕЦКИ“

 

           

  Ние, долуподписаните, удостоверяваме с настоящето, че ние, въстаниците на България, със сила принудихме капитана на кораба „Радецки“ да спре на турския бряг, ако и да няма станция.

   

  Въстаниците на България
  Войвода:   Б о т й о в 186

   

   

   

   

   

  върни се | съдържание | продължи

   

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]