Христо Ботев

поезия, публицистика, писма

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

 

ДО ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ

 

Христо Ботев

 

12/4 1875, Букур[ещ]

 

Г – н    С т о й ч о в !

 

 

         Причините, които са ме накарали да се отделя от Каравелова, са отсрещните българи. Тие ще да ми помогнат да се сдобия с печатница и да бъда в сяко отношение техен. По-преди ми пишехте, че сте събрали някоя пара за „Знаме“ и не ги изпроводихте. Коя е причината? Боите се да не престане „Знаме“? Това желаят мнозина, а особено Л. К[аравелов], но техните желания няма да се осъществят. Какви променения ще да станат в нашата емиграция? На колко души патриоти ще да излязат подлостите наяве! Потърпете само малко и ако имате доверие, то помогнете ми в тие критически минути.

 

 

Поздравявам ви:   Х р.   Б о т й о в

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]