Христо Ботев

поезия

„Литературен клуб“   -   най-старото електронно списание за литература в България!  | начало

 

 

   ДО МОЕТО ПЪРВО ЛИБЕ

    

   Христо Ботев

    

    

   Остави таз песен любовна,
   не вливай ми в сърце отрова, -
   млад съм аз, но младост не помня,
   пък и да помня, не ровя
   туй, що съм ази намразил
   и пред тебе с крака погазил.

    

   Забрави туй време, га плачех
   за поглед мил и за въздишка:
   роб бях тогаз - вериги влачех,
   та за една твоя усмивка,
   безумен аз светът презирах
   и чувства си в калта увирах!

    

   Забрави ти онез полуди,
   в тез гърди веч любов не грее
   и не можеш я ти събуди
   там, де скръб дълбока владее,
   де сичко е с рани покрито
   и сърце зло в злоба обвито!

    

   Ти имаш глас чуден - млада си,
   но чуйш ли как пее гората?
   Чуйш ли как плачат сиромаси?
   За тоз глас ми копней душата,
   и там тегли сърце ранено,
   там, де е сѐ с кърви облено!

    

   О, махни тез думи отровни!
   Чуй как стене гора и шума,
   чуй как ечат бури вековни,
   как нареждат дума по дума -
   приказки за стари времена
   и песни за нови теглила!

    

   Запей и ти песен такава,
   запей, девойко, на жалост,
   запей как брат брата продава,
   как гинат сили и младост,
   как плаче сирота вдовица
   и как теглят без дом дечица!

    

   Запей, или млъкни, махни се!
   Сърце ми веч трепти - ще хвръкне,
   ще хвръкне, изгоро, - свести се!
   Там, де земя гърми и тътне
   от викове страшни и злобни
   и предсмъртни песни надгробни...

    

   Там... там буря кърши клонове,
   и сабля ги свива на венец;
   зинали са страшни долове
   и пищи в тях зърно от свинец,
   и смъртта й там мила усмивка,
   а хладен гроб сладка почивка!

    

   Ах, тез песни и таз усмивка
   кой глас ще ми викне, запее?
   Кървава да вдигна напивка,
   от коя и любов немее,
   пък тогаз и сам ще запея
   що любя и за що милея!...

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   ---

    

    

   Стихотворението е написано в Браила и почти веднага излиза във в. „Дума на българските емигранти“ (бр. 1, г. I, 10.06.1871 г.) под заглавие „До либето ми“. Втората редакция, която сме публикували и тук, излиза в „Песни и стихотворения от Ботйова и Стамболова“.

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]