Христо Ботев

поезия

„Литературен клуб“   -   най-старото електронно списание за литература в България!  | начало

 

   ДО ЛИБЕТО МИ

    

   Христо Ботев

    

    

   Остави таз песен любовна,
   не вливай ми в сърце отрова, -
   млад съм аз, ал`младост не повна.
   Ах, па и да повна не рова
   Туй що съм вече намразил
   И пред тебя с крака погазил.

    

   Забрави туй време, га плачех
   За поглед мил и за въздишка, -
   Роб бях тогаз - вериги влачех.
   Та за една твоя усмивка
   Безумен аз света презирах
   И чувства си святи убивах!

    

   Забрави ти онез полуди, -
   В тез гръди веч любов не грее,
   И не мож я там ти събуди,
   Где скръб и умраза владее
   Где всичко е с рани покрито
   И сърце веч в злоба обвито!

    

   Ти имаш глас чуден - млада си;
   Но чуйш ли как пее гората?
   Чуваш ли как плачат сюрмаси?
   За тоз глас ми копней душата,
   И там тегли сърдце ранено,
   Там!, де е се с кръви обляно!

    

   О, махни тез думи отровни!
   Чуй как стени гора и шума,
   Чуй как ечат бури вековни,
   Как нареждат дума по дума -
   Приказки за стари времена
   И песни за нови теглила...

    

   Запей и ти песен такава,
   Запей ми, изгоро, на жалост -
   Запей как брат брата продава,
   Как гният сили и младост,
   Как плачи сирота вдовица
   И как теглят без дом дечица...

    

   Запей, или млъкни - махни са:
   Сърдце ми веч трепти, ще хвръкне,
   Ще хвръкне, изгоро! свести са -
   Там де земя гръми и тътне
   От викове страшни и злобни,
   И предсмъртни песни, надгробни...

    

   Там... там буря кръши клонове,
   А сабя ги свива на венец;
   Зинали са страшни долове,
   И пищи в тях зърно от свенец
   И смъртта й там мила усмивка,
   А хладен гроб сладка почивка.

    

   Ах, тез песни и таз усмивка
   Кой глас ще ги познае - запее?!
   Кръвава ща дигна напивка,
   От коя и любов немее,
   Пак тогаз и сам ще запея -
   Що мразя и за що милея!...

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   ---

    

    

   Това е първата редакция на стихотворението „До моето първо либе“ - в. „Дума на българските емигранти“ . бр. 1, год. I, 10.06.1871 г.

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]