Христо Ботев

поезия

„Литературен клуб“   -   най-старото електронно списание за литература в България!  | начало

 

   ДЕЛБА

    

   Христо Ботев

    

    

   По чувства сме братя ний с тебе
   и мисли еднакви ний таим,
   и вярвам, че в светът за нищо
   ний няма с теб да се разкаем.

    

   Добро ли сме, зло ли правили,
   потомството назе ще съди;
   а сега - дай ръка за ръка
   и напред със стъпки по-твърди!

    

   Спътник ни са били в животът
   страдания, бедност в чужбина,
   но тях сме ний братски делили
   и пак ще ги делим двамина...

    

   Ще делим ний хорски укори,
   ще търпим и присмех глупешки,
   ще търпим, но няма да охнем
   под никакви мъки човешки.

    

   И глава ний няма да сложим
   пред страсти и светски кумири:
   сърцето си вече казахме
   с печалните наши две лири...

    

   Напред сега с чувства и мисли
   последнята делба да делим:
   да изпълним дума заветна -
   на смърт, братко, на смърт да вървим!

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   ---

    

    

   Стихотворението излиза за първи път във в. „Свобода“ - бр. 39, г. I, 23.08.1870 г. с посвещение „Любену Каравелову“. Ботев го печата отново в бр. 1 на в. „Дума на българските емигранти“ - 10.06.1871 г. Посвещението липсва в третата редакция в „Песни и стихотворения от Ботйова и Стамболова“, защото там поетът е премахнал всички посвещения.

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]