Христо Ботев

поезия

„Литературен клуб“   -   най-старото електронно списание за литература в България!  | начало

 

   ЕЛЕГИЯ

    

   Христо Ботев

    

    

   Кажи ми, кажи, бедний народе,
   кой те в таз рабска люлка люлее?
   Тоз ли, що спасителят прободе
   на кръстът нявга зверски в ребрата,
   или тоз, що толкоз годин ти пее:
   „Търпи, и ще си спасиш душата?!“

    

   Той ли ил някой негов наместник,
   син на Лойола и брат на Юда,
   предател верен и жив предвестник
   на нови тегла за сиромаси,
   нов кърджалия в нова полуда,
   кой продал брата, убил баща си?!

    

   Той ли? - кажи ми. Мълчи народа!
   Глухо и страшно гърмят окови,
   не чуй се от тях глас за свобода:
   намръщен само с глава той сочи
   на сган избрана - рояк скотове,
   в сюртуци, в ресѝ и слепци с очи.

    

   Сочи народът, и пот от чело
   кървав се лее над камък гробен;
   кръстът е забит във живо тело,
   ръжда разяда глозгани кости,
   смок е засмукал живот народен,
   смучат го наши и чужди гости!

    

   А бедният роб търпи, и ние
   без срам, без укор, броиме време,
   откак е в хомот нашата шия,
   откак окови влачи народа,
   броим, и с вяра в туй скотско племе
   чакаме и ний ред за свобода!

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   ---

    

    

   Речник:
   с ю р т у к - горна мъжка дреха
   р е с ѝ - множествено число от расо

    

    

    

   Стихотворението излиза за първи път във в. „Свобода“ - бр. 37, г. I, 08.08.1870 г. Втората редакция излиза във в. „Дума на българските емигранти“ - бр. 4, г. I, 17.07.1871 г., третата - в „Песни и стихотворения от Ботйова и Стамболова“.

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]