Христо Ботев

поезия, публицистика, писма

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

 

Ще се намери ли?

 

Христо Ботев

 

 

       Ученолюбивата Търновска община търси учител със следующите качества и способности: 1) Да не е вкусил още от дървото „познания добра и зла“. 2) Да не е изгнан правди ради из никоя община. 3) Да не е употреблявал и да не употреблява спиртуозни напитки, с пиенето на които да прави зарар1 на жабите. 4) Да не е сребролюбец, та да иска сяка година и секи Великден пари. 5) Да е красноречив, за да може да убедява хлебарите, бакалите и тия, що продават капки за утешение и за подкрепяние на стомахът.
       Който от братята желае да занеме катедра в престолният град, нека се отнесе за споразумения до устабашият2 г. Гранитски, под адреса: Улица Веселие, Градус 18. — Конкурсът ще бъде или в ханът на Йоноолу, или в кафенето на Момчоолу.

 

 

[в. „Будилник“, г. I, брой 3 от 20 май 1873 г.]

 

 

 

 

---

 

 

1 Вреда.

2 Главен майстор.

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]