Христо Ботев

поезия, публицистика, писма

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

 

Гатанки

 

Христо Ботев

 

 

       Чунчуру ведере на куку ведере, чунчуру дупка напълни копанка1. Що е то?
       - Подновеното „Книжовно дружество“ в Браила.

 

 

       * * *

 

 

       Родило се, не шава: яде, пък не става. Що е то? - Нашата екзархия.

 

 

       * * *

 

 

       - Уста няма, а яде; ръце няма, а краде. Що е то?
       - Добротелната дружина.

 

 

       * * *

 

 

       Мас има, свиня не е: ум има, човек не е; аз го знам за магаре, ти го имаш за светия. Що е то?
       - Чорбаджия.

 

 

       * * *

 

 

       Едно викаш, то бяга; друго пъдиш, то иде. Що е то?
       - Действителните членове на „Книж. дружество“.

 

 

       * * *

 

 

       Ти го биеш, ти го тласкаш, а то вика: другар съм ти! Що е то?
       - Домну Мънзо тъпанарят.

 

 

       * * *

 

 

       Ти го чакаш да се роди, а аз думам: умряло е. Що е то?
       - Патриотизмът на дяда владика.

 

 

       * * *

 

 

       Над чепът й свинска глава, под чепът й пачи крака. Що е то?
       - Един от хероите в кафенето „Симион“.

 

 

       * * *

 

 

       Пост държи, в рай ще иде; сутрин-вечер протогер е. Що е то?
       - Калугер или магаре.

 

 

       * * *

 

 

       Ти го плюеш - то мига; удариш го - прозява се; а от него и аз бягам. Що е то?
       - Шпионин.

 

 

       * * *

 

 

       Събраха се, наготвиха, - кога да ядат - побягнаха. Що е то?
       - Читалището „Братска любов“.

 

 

       * * *

 

 

       От глупците ум купува, на умните го продава. Що е то?
       - „Училището“ на буля Блъсковица.

 

 

 

 

[в. „Будилник“, г. I, брой 3 от 20 май 1873 г.]

 

 

 

 

---

 

 

1 Скоропоговорка, в смисъл - нищо.

 

върни се | съдържание | продължи

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]