Христо Ботев

поезия, публицистика, писма

Литературен клуб | публикуване | страницата на автора

 

 

[Частният живот на човека е тясно свързан с неговата обществена деятелност]

 

Христо Ботев

 

       Ц а р и г р а д,  18  м а й я

 

 

       Ако има нещо смешно в Турция, то това е турската журналистика. Сичкото друго е достойно за сълзи и за оплаквания, за псувни и за негодования. Като революционерин, аз мисля, че не тряба да бъда сякога мрачен и навъсен, а мога понякогаж и да се посмея. Разбира се, че когато жабата е повдигнала кракът, за да я подковат по примерът на биволът, то тя не е мислила, че и турските хаваджии1 са от един род с нея и че славянофилите и г. Бисмарк са подковани добитъци. Но времето ни доказа противното. По примерът на панславизмът и на пангерманизмът турските пачаври са се запретнали да направят цариградският халифат център на сичките Мохамедови поклонници и да дадат нови сили на издихающият босфорски деспотизъм. Уплашени от напредъкът на Русия в Азия, на Англия в АФрика и на поробените славянски племена в държавата на Османа, тие свикват сичките диваци на кръстоносен поход против христиените и обещават им покровителство, помощ и славно бъдъще. Фец и Занзибар, Афганистан и Кашгар, Ачин и Бухара - сичките тие ханства и емирства2 се призовават да „напуснат раздорите и да обърнат погледите си към центърът на ислямизмът, отдето могат да очакват своето спасение“. Кажете ми, моля ви се, може ли да бъде нещо по-смешно от тоя фарс на идиотите? Над главата ти четат отходния молитви3, а ти бълнуваш за сватба и свикваш на пир сватове от девет земи. Впрочем, да се не смеем на турците, защото и нашето южнославянско сближение не е отишло по-нататък от техният панислямизъм. Ние сме много крещели в продължението на цели 10 години, а сме извършили само това, че сме дали повод на по-силните да ни лъжат, да ни експлоатират и да ни отнемат цели етнографически провинции. Сърбия и нейната журналистика твърде много прилича на цариградските хавадиши. А „Исток“? Няма ли някой честен сърбин, който да го заплюе за неговите клевети и гьозбойджалъци4? Тая пачавра, с която си трият носовете сръбските великани, е достойна представителка на идеята за южнославянското споразумение. Но да оставиме „Исток“ и турските хавадиши и да видиме какво правят агите, за да уловят Мохамеда за брадата и за да се обанкротят колкото се може по-скоро. Тие се въоружават от главата и до петите и стягат очкурите5 на сичките свои крепости. Освен 150 хиляди войска, която е гладна, гола и боса и която афионлиите мозъци възкачват до един и половина милион, Турция е увеличила своята флота и артилерия и енергически стяга своите крепости. Преди няколко деня тука пристигнаха два белгийски вапора, натоварени с 12 огромни топове, направени в прочутата фабрика D`Essen. Тие се стовариха в топханата6. Делавер паша е изпроводен да разгледа черноморските крепости и да даде план за поправянието им. Шумен и Русчук ще да се укрепят изново. В Босна и в Мала Азия се не жалее нищо за поправянието на крепостите. А из Америка секи месец почти се докарват пушки и машини от най-новата система. Браво, турци! Вие скоро ще да осъществите идеята за панислямизмът и скоро ще да докажете на Европа, че варварството още дълго време ще да опустошава прекрасните страни на Балканският полуостров. Да се обръсне пред вас Англия и Русия със своите завоевания! Да се обръснат и белградските дипломати със своят пансърбизъм! Едно нещо ми се види само чудно - отде земате вие пари за тие въоружавания, когато в държавната ви каса отдавна вече мишките играят на джирит7? Едни искат да кажат, че тие средства са събрани от частни пожертвования, но това не е право. Ако тукашните вестници и да ни разказват, че правителството е отредило комисия, която е натоварена да изработи проектът, чрез който да ограничи разноските на военното министерство, то и това е една от оние лъжи, с които въобще банкротите замазват очите на Европа. Напротив, целта на тая комисия е да намери колкото е возможно повече средства, за да въоружат единът и половина милион солдати. А пожертвованията на валиде султанката не са нищо при потребните огромни суми. Нейно величество е щедра само със своето „аферим“ и осипва с милости само своите млади любимци. Така например, по случай на едно визита, която е тя направила тие дни на мачкенският арсенал, милостивата патриотка е подарила на архитектонът Саркиз бей една табакерка, която струва цели 1800 лири. Такива също две табакерки тя е подарила и на други още двама дембели, които са се отличили твърде много със своите упоителни погледи. Тряба да ви кажа, че майката на султанът обича твърде много младите мустакати бейчета, които са въодушевени с идеята на панислямизмът. Но аз отидох твърде надалеч. Не би било зле да кажа някоя дума и за нашите си работи.
       Дядо Антим е захванал твърде често да трие праговете на турските министри и да пръска успокоителни слухове за нашите черковни работи. Тия дни той е ходил при министърът на вънкашните работи да го моли за потвърдението на екзархийският устав и получил следующият отговор: „Комисията, която беше назначена да прегледа тоя устав, е извършила вече своето дело. Сега остава да го прегледам и аз, пък тогава вече да се пристъпи до неговото потвърдение“ - егоже царствие не будет конца!
       Така също се говори, че истилямите8 са се захванали в битолската и в струмишката епархии и че тие скоро ще да се свършат. Ако в тие епархии и да няма нито половина чист елин, но вие ще да видите, че резултатите ще да бъдат утешителни за фанариотската патриархана и за оная компания шарлатани, които се групират около „Век“ и които на 2 майя си показаха рогата пред народът. Кой ще да прави тие истиляли? Не ли местните власти? Тежко и горко на българският народ! А propos, да кажа две думи и за хероите от 2 майя. Тука почти сичките са се развикали против постъпките на тие нощни птици, но това е дотолкова справедливо, доколкото е справедливо да викаш против магарето, което те е ритнало, или против кучето, което те е ухапало. Без тая постъпка тие „божии осли“ би минували и досега за честни хора пред народът, ако техните зъби и подкови отдавна вече и да са познати на честните патриоти. Думата „ние сме русаи милет9 е достатъчен повод, за да се отвръща секи един българин от това вонещо гюбре. Нема̀ ние не познаваме кой е Балабанов, кой е Михайловски, кой е хаджи Николи, кой е Золотов и кой е Тъпчилеща? Освен последните двама, които не са друго нищо, освен златни телци, и затова искат да им се кланят като на идоли, другите са такива подли човеченца, които изведнаж може човек да ги характеризира. Православният шарлатанин Марко Балабанов е бил подъл още като студент в Париж, подъл е като журналист, подъл е като адвокатин, подъл е и като човек. Михайловски е от коренът на една шпионска фамилия и е такова лениво плотоядно животно, което за щастието на стомахът си е готово да продаде и жената си, и децата си. Той е изродът, който и досега работи за съединението на българските училища с турските! А х. Николи е такова православно и развратно преподобие, което е ритнало множество невинни душици в турските темници, посягало е връз невинността на дъщеря си и сега, 50-годишен пезевенгин10, води третя 16-годишна стопанка, чрез хубостта на която е добил големи почести между рязаните и нерязаните турци. И тие изроди считат себе си за началници на българският народ и искат да управляват делата на екзархията. О, времена, о, нрави! Аз се пуснах в цинизъм и в личности, но вие тряба да ме извините. Предателите и шарлатаните тряба да се преследуват безпощадно. Ако тие се не срамуват да тъпчат със своите нечисти нозе правото на народът, то защо да се срамувам и аз да прекрача прагът на техният развратен живот? Частният живот на човека е тясно свързан с неговата обществена деятелност.

 

 

[в. „Знаме“, г. I, брой 17 от 23 май 1875 г.]

 

 

 

 

 

---

 

 

1 Вестници.
2 Господарства.
3 Погребални молитви.
4 Шарлатанства.
5 Връв за връзване на гащи, на шалвари.
6 Арсенал.
7 Игра с кон.
8 Допитванията.
9 Водачи на народа.
10 Развратник.

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]