Христо Ботев

поезия, публицистика, писма

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

 

[„Селски лекар“ от д-р Ив. Богоров]

 

Христо Ботев

 

 

 

       Г-н Богоров е обнародвал в „Източно време“ едно „Обаждание“, с което обажда на българският свят, че е турнал под печат една твърде полезна книга под заглавие „Селски лекар“. Тая книга ще да обема: 1) как да си вардим здравието; 2) късо описание за някои болести, та като се разболее човек в някое село, дето няма лекар, да знае как да се изцери; 3) как тряба да си гледаме добитъкът и как да го лекуваме, когато заболее. Ние вярваме, че „Селският лекар“ ще да бъде потребен и полезен за секиго, но като е написан на чисто български, т. е. богоровски „народен език“, не вярваме, че ще може да се разбира от секиго. Освен това, цената на тая книга е 26 гроша предплатени! Кой селянин е в състояние да плати толкова пари? А „Селският лекар“, както се види от самото му заглавие, е назначен за бедният клас на „българският свят“. Книгите за народът трябва да се издават от дружества, а не от спекуланти.

 

 

[в. „Знаме“, г. I, брой 13 от 4 април 1875 г.]

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]