Христо Ботев

поезия, публицистика, писма

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

 

[„Градинка“ - нова мода периодическо списание]

 

Христо Ботев

 

 

       Излязла е и четвъртата книжка от „Градинка“, която [се] сади и присажда от г. Илия Р. Блъсков и на която цената е една ока вино (!!!). Ние се обещахме в един от преминалите бройове на „Знаме“ да поговориме за това нова мода периодическо списание и днес изпълняме своето обещание относително само четвъртата книжка. Съдържанието на тая книжка е следующето: Бъдни вечер, Ивановден, Вреда от пиянството, Возпитание, Учение, Спестявание, Абу-кеземовите обуща, Разни и Анекдоти.
       Ако разгледаме от кора до кора това списание, то ние ще да видиме, че г. Блъсков има намерение, от една страна, да описва добрите и лошите страни на нашите нрави и обичаи, а, от друга - да учи и да возпитава народът. Доколко си постига г. Блъсков целта, ние не можеме да си представиме, ние виждаме, че неговият възглед на народните обичаи и крив, ръждим и несъвременен. При сичката вярност в описанието си, той гледа на тие обичаи като калугер или като духовник, затова в краят на статията си „Ивановден“ е поместил във вид на морал три безсмислени и варварски изречения из св. писание. Според нас както „Бъдни вечер“, така и „Ивановден“ имат еднакво лошави и добри черти и ние не можеме да се съгласиме с г. Блъскова, че в първата статия се описват добрите, а във втората - лошавите страни на нашият народ. Г-н Блъсков блъска и бие народът със своят християнски бич за пиянството, за скъперничеството, за нерелигиозността и за чрезмерното ядене, пиене и веселие по големите празници. Ако да би знаял г. Блъсков, че сичкото това е следствие (а не причина) на нашето робство, то той ни не би плашил, че който „не пази и оскверни съботата, той трябва да се умъртви и тая душа тряба да се изтреби из сред народът“. Пиянството е следствие на лошият живот, скъперничеството - на големият и безплатният труд, нерелигиозността - на това, че вярата е търговия, а чрезмерното ядене, пиене и веселие по празниците е следствие на това, че през сичката година нашият народ пасе трева, работи като вол и не вижда нито един радостен ден. Ако се не повесели, не понаяде и не понапие по Коледа или по Великден, то той ще да се преобърне на пустинник, ще да поглупее и не ще може да изважда насущният си хляб. А от тоя народ вие искате щото по празниците само да се моли Богу! Добра наука! Добри съвети! Толкова сега за четвъртата книжка на „Градинка“.

 

 

[в. „Знаме“, г. I, брой 12 от 28 март 1875 г.]

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]