Димчо Дебелянов

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

СИРОТНА ПЕСЕН

 

 

   Ако загина на война,
   жал никого не ще попари -
   изгубих майка, а жена
   не найдох, нямам и другари.

    

   Ала сърце ми не скърби -
   приневолен живя сирака
   и за утеха може би
   смъртта в победа ще дочака.

    

   Познавам своя път нерад,
   богатствата ми са у мене,
   че аз съм с горести богат
   и с радости несподелени.

    

   Ще си отида от света -
   тъй както съм дошъл, бездомен,
   спокоен като песента,
   навяваща ненужен спомен.

    

    

    

    

    

    

   ---

    

    

   Ръкописът е намерен от Георги Райчев
   след смъртта на поета.
   Стихотворението излиза за пръв път в
   изданието „Стихотворения“, 1920 г.

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]