ДЕН НА ГНЕВА

PRESTO I
Бягай, бягай
в галоп
не питай
ти си сам идеал!
На живота огромния топ
изгърмява ме цял
на вис към звездите.


Бягай
залягай
ставай
падай
нападай
решително
смело
стремително
неудържимо напред
- без команда, без ред -
напред.


Дело! Дело
е нашя зов
пряко всичко
пряко вражда и любов,
пряко звезди,
метеори
комети
- напред
без умора,
без сън
навън
из затворите,
из градовете
центростремително
ти полети!


PRESTO II
Братя
Другари
Малоимотни
Граждани
Селяни -

Безполезно е тъй да стоим:
да се вдигнем
- напред -
да вървим!


През дим
черни, саждиви, изкаляни -
без команда, без ред -
тъй както, когато изригне

Сега е последния час,
последния ден:
100 години пред нас
Камил Демулен
говори разпалено великата страшна Бастилия.
Сега е последния час.
Всеки от нас
с последни усилия
            трябва да скочи
                          на крак!
1922