Любен Каравелов

поезия

„Литературен клуб“   -   най-старото електронно списание за литература в България!  | начало

 

   САМУИЛ

    

   Любен Каравелов

    

    

   Било време - българинът
   бил е господарин,
   повелявал на гърците,
   бил е свой стопанин.
   Треперела Византия,
   плакала Маджарска,
   развявал се лев български
   по Унгаро-Влашка.
   В старо време в България
   свобода цъфтяла;
   в старо време българката
   сладки песни пяла -
   пяла сладко, гласовито,
   а сърца играли;
   свирил гуслар, стари дядо,
   момците слушали:

    

   „Самуило войска сбира
   с храбри юнаци;
   Самуило е повдигнал
   червени байряци.
   Блестят, звънтят копията,
   светят се маждраци,
   цвилят коне отхранени,
   крият се поганци.
   Самуило напред върви,
   като сокол сиви:
   „Хайде, момци! Напред, момци!
   Бъдете ми живи!
   Нека знае Василий
   кой е Самуило;
   той е дошел да развали
   това, що е гнило!“
   И момците, като орли,
   към Цариград крачат;
   свирят гайди, реват свирки,
   а конете скачат.“

    

   Минало се, отишло е
   това старо време,
   остали са само мъки,
   само тежко бреме!
   Тамо, дека Самуило
   е ловил робове,
   днеска стоят натрупани
   български гробове;
   тамо, дека Самуило
   забивал байряци,
   днеска колят децата ни
   турските казаци;
   тамо, дека Самуило
   „Свобода!“ извика,
   днеска турчин българите
   на коли натика;
   тамо, дека Самуило
   гърците потресе,
   днеска Митхад касапинът
   българите беси.

    

    

   *

    

    

   Но дека е текла вода, ще тече пак, -
   българинът се вече от сън пробуди,
   ще стане с пушката в ръка балканският юнак
   и всичките изедници ще той да осъди:
   паши, везири ще молят за прощение;
   на чорбаджии ще той да отмъсти,
   калугери, попове ще дойдат до унижение,
   и образът Самуилов ще да се освети.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]