Любен Каравелов

проза

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

 

БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕМЕ

 

Повест

 

Любен Каравелов

 

 

 

 

За памят на братия
Миладинови и К. Герова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 14. октомври 2021 г.
Публикация в кн. „Разкази, повести, мемоари“, Любен Каравелов,
под редакцията на Георги Цанев, Изд. „Български писател“, С., 1973 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]