Пенчо Славейков

Епически произведения, непечатани приживе на поета

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

РАБОТНИК

 

Пенчо Славейков

 

 

 

I

 

 

Жената е на мрене,
пищят деца от глад,
напусто той сам дири
прехрана в шумний град.

 

Три дни стоят те гладни
в ужасна нищета...
И сам той не е турвал
ни хапка във уста.

 

И една мисъл мъчи
работника злочест,
как ще се върне дома
пак с празни ръце днес.

 

С какво ще да зарадва
клетата си жена?
С какво ще да залъже
горките си деца?

 

Навред, къде попита
за работа - нема̀...
Убит от глад, от мисъл,
сред пътя той падна̀.

 

 

 

II

 

 

Лекарят не помогна
на гладния стомах
и врече той на попа
злочестий сиромах.

 

„Не се отчайвай, чедо,
че смърт ще те скоси -
во божието име
спасение търси.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Епика“, Пенчо Славейков, съст. Стоянка Михайлова, Камен Михайлов, Изд. „Фигура“, С., 2001 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]