Пенчо Славейков

„Епически песни“, 1896, 1902

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

ЩУРЧЕ

 

Индийско сказание

 

Пенчо Славейков

 

 

 

От върха на едно листче трева
щурчето дигна своята глава,
огледа се оттамо нашироко
и възхитено викна извисоко:

 

„О, как е удно хубав тоя свят!
Над всичко лей се божа благодат,
над всяка билка, животинка всяка -
с благодатта и щастие ни чака!“

 

Но тутакси писклив издаде стон
то и замлъкна - че оттамо слон
минаваше, и без да забеляза,
настъпа той щурчето - и го смаза.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Епика“, Пенчо Славейков, съст. Стоянка Михайлова, Камен Михайлов, Изд. „Фигура“, С., 2001 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]