Пенчо Славейков

Епически произведения, непечатани приживе на поета

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

ТУК Е НЕГОВ КРАЙ

 

Пенчо Славейков

 

 

 

Защо, свещ, пламъка си бледен
ти ту подземаш, ту снижиш
и с ярка светлина ту блеснеш,
ту пак унило заблестиш?

 

Или небето ти да стигнеш
кат моя дух мечтаеш ти
и горе те влекат кат мене
желаня, сънища, мечти.

 

Но пламъкът ти й свързан с мракът,
родил се е от него той;
напразно, моя свещ, стремиш се
и водиш с тъмнината бой.

 

Нали навременно тоз блясък
на близката ти смърт е знак?
Той още малко ще потрае
и ще потъне в вечний мрак?

 

Тъй, незапален от небото,
не може огън тук да трай,
тъй всичко, що е на земята
родено, тук е негов край.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Епика“, Пенчо Славейков, съст. Стоянка Михайлова, Камен Михайлов, Изд. „Фигура“, С., 2001 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]