Пенчо Славейков

Епически произведения, печатани приживе на поета

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

***

 

Пенчо Славейков

 

 

 

Тъмна мъгла падна над балкани тъмни.
Мрак е; сякаш няма никога да съмне.

 

Ах, няма да съмне за юнака клети -
в тъмните усои куршум го сполете.

 

Съща чест постигна верни му другари -
по тъмни усои, по голи чукари.

 

Низ мъгли се вият три гарвана черни...
Те вести му носят от другари верни:

 

как са им изпили сърцата, очите,
как са им разнесли меса по скалите.

 

Но юнак не чуе, но юнак не сета,
с засъхнала люта рана на сърцето...

 

Мрак е; тук-там само плахо свет се мерне
и грачат зловещо гарваните черни,

 

подушили дъхът от юнашки рани,
сред мъглите тъмни в тъмните балкани.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Епика“, Пенчо Славейков, съст. Стоянка Михайлова, Камен Михайлов, Изд. „Фигура“, С., 2001 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]