Христо Смирненски

проза

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

 

ИЗ БУРЖОАЗНАТА ПРЕСА

 

Христо Смирненски

 

 

 

          Няколко столични ежедневници съобщиха безинтересното и скучно съобщение:

     

              „Досега за църковния събор са изразходвани 2 милиона лева.“

 

          Голяма работа! Та какво са тези 2 милиона лева! Хората толкоз време заседават, разсъждават, прозяват се, гладят си брадите, поотпуснат каишите си за по-лесно следобедно дишане и всичко туй засега само 2 милиона лева…

 

 

          Нека си заседават, нека си заседават старчетата!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 2, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]