Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

ЧЕРЕШКА

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Пристегната гиздаво в пъстър костюм,
  пристъпяше свежа и лека
  и скоро възви ти по прашния друм
  от малката тиха пътека.

   

  На нас, чужденците, със поглед смутен
  по шепа череши подаде.
  И всеки въздъхна, от тебе пленен -
  зер бяхме и тримата млади.

   

  И в мекия прах от златисти лъчи
  отмина ти с пъстрата дрешка,
  а ние поглъщахме дълго с очи
  теб - сочната селска черешка.

   

   

   

   

   

   

  върни се | съдържание | продължи

   

   

   

   

   

   

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]