Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

 

ЕДНАКВА УЧАСТ

 

Христо Смирненски

 

 

   

  В премяна празнична тълпата
  разхожда се напред-назад.
  Навел глава си към земята,
  печално пее слепец млад.

   

  В свирнята му, що лей се волно,
  дълбока скръб и плач звучат:
  в таз песен на душата болна
  страданията му личат.

   

  И всеки песента му чува
  и хвърля някоя пара,
  но никого тя не вълнува:
  добре я никой не разбра...

   

  Опрял се тъжен о стената,
  стои до него там войник,
  ръце изгубил във войната,
  и слуша с блед, измъчен лик.

   

  Таз тъжна песен той разбира,
  тя близка му е до сърце -
  утеха в нея той намира:
  певецът сляп - той без ръце.

   

  Той слуша неговата песен
  замислен, потопен в тъга,
  певеца слуша той унесен и...
  близък става му сега.

   

   

  1916

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]