Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

 

ЗАГЛЕДАН В ДНЕШНИЯ ДЕН

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Загледан във днешния ден,
  не виждам аз друго освен
  суетност, тъма и порок
  и никъде никакъв бог,
  достоен за чиста любов,
  човек за когото готов
  да бъде света да презре
  и с гордост на кръст да умре.

   

  Загледан във днешния ден,
  аз виждам мнозина кат мен
  с вериги на млади крила,
  сломени от ранни тегла
  и влачущи морни крака
  без ничия свята ръка -
  ръката на някой пророк
  да сочи тям истински бог.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]