Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

 

ГАРВАНИ

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Единият бил гарван с перушина,
  а другият - с бомбе и очила.
  Те срещнали се в Градската градина
  и най-сърдечна срещата била.
  И първо истинският гарван,
  начесто от студа насам докарван,
  познал колегата си драг и почнал с грак:
  - Га, га,
  къде и как си ти сега?...
  А гарванът с човешки вид
  погледнал най-напред сърдит
  и поотминал го небрежно,
  но нещо спомнил си и почнал нежно:
  - Прости,
  но, друже, как си ти?
  Изглеждаш ми добре познат -
  наверно, в столичния град
  познанство свързали сме двама -
  отдавна, ако се не мамя.
  - Ах, да,
  ала не беше тук в града,
  на фронта - там далеч, на юг
  живеехме един край друг.
  Ти беше интендант тогаз,
  пак черен гарван бях си аз,
  прелитах често с моите братя.
  И бях доволен от войната,
  живеех си с един копнеж:
  по-пресен и обилен леш.
  Не знаех мъки и тъга...
  И...
  - Стига. Спомням си сега!
  Познат ми си; добре познат.
  Ех, друже, друже мой крилат:
  добре те помня аз и днес,
  кацнал на оня снажен брест...
  - Да, бяха чудни, славни дни
  в онез поля и планини.
  А днес - не зная как си ти,
  но страшен глад мен ме гнети.
  У столицата няма леш
  и щеш не щеш - от глад ще мреш...
  - Хе, хе! Как тъй?! В престолний град
  доволно мърша има, брат.
  - Га, га!
  Това е истинска шега!
  Къде тук мърша ще съзреш?
  Заравят бърже всеки леш.
  Ще срещнеш кучета, коне,
  а ти познаваш ме поне,
  не мога кучета да ям -
  не свикнал съм и ме е срам.
  - Но яж, колега, хора пак!
  - Не се шегувай: де и как?
  - Та много просто! Ти най-напред
  купи си фрак или жакет,
  бомбе, скарпини и бастун,
  маскирай дългия си клюн,
  добий един приличен вид
  и ето те банкер честит.
  И накъдето да се взреш,
  навред ще видиш само леш.
  - Разбирам тоз съвет свещен,
  но за банкер не съм роден.
  В гешефтите не съм чевръст,
  на вид не съм прилично тлъст
  и даже... клюна ми е къс.
  - Тогава?!... Дойде ми на ум,
  ти тъкмо с черен си костюм -
  владика или поп стани,
  ще имаш леш до старини.
  - Владика, поп... туй не е зле,
  обаче имам аз криле,
  та как ще мога да лежа
  сред мързел, мухъл и лъжа?
  - Ех, гарвански морал и ум!
  Тогава друго: тъй без шум,
  ти като мен се нареди,
  чиновник доверен бъди,
  стани оранжев още днес
  и в жилищна комисия влез...
  Аз председател бях в една
  и чудо нещо настрана
  натрупах си за черни дни.
  Това е мърша с планини,
  която капе всеки час -
  за нея ти говорех аз.
  - Благодаря, благодаря!
  И тази мисъл е добра,
  и двете други, въобще,
  не бяха глупави и те.
  Но мога ли да понеса
  да късам живи аз меса?
  Мисли за мен каквото щеш,
  това обаче не е леш!
  Макар и гарван, имам срам
  и живи хора аз не ям.

   

   

   

   

   

   

  върни се | съдържание | продължи

   

   

   

   

   

   

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]