Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

ЗАКОН ЗА ПЕЧАТА

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Господа народни представители!

   

  Предлагаме ви този нов закон сега
  за българската преса
  и убедени сме, че той не на шега
  от вас ще се хареса.

   

  Добре разбирате навярно вий какво
  чрез тоз закон ни движи:
  печата, знаете, е нежно същество
  и трябват нежни грижи.

   

  У нас днес тези политически мъгли
  не са хигиенични;
  печата трябва да се облече, нали,
  в одежди по-прилични.

   

  Достигнаха до нашия хуманен слух
  трагичните му вопли,
  затуй купуваме му тоз дебел кожух,
  дано да се постопли.

   

  В оранжевата зима той ще е добре
  с таз дреха топла, суха.

   

   

  ------

   

   

  ------

   

 

 

 

               ---

 

               Стихотворението е публикувано в „Българан. Седмично хумористично списание.“ София, г. VI, бр. 47 от [26 ноември 1921] г., с подпис: Ведбал.

 

               Стихотворението е написано във връзка с новия закон за печата, който се разисква по това време в Народното събрание. Според този закон авторите, редакторите и издателите носят углавна отговорност за извършено чрез печатно произведение престъпление срещу властта. Комунистическата партия се бори енергично срещу този закон, който е ново ограничение на свободата на словото.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи     

 

 

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]