Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

КАЛНА ЗЛОБОДНЕВКА

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Кал до гуша, кал навред!
  Само кал е този свет!
  „Пиротска“ - същински Нил;
  сякаш в нея е умил
  своя тлъст и кален врат
  някой Сандов депутат.

   

  Кал до гуша, кал навред!
  Кални езера безчет,
  из които в късен час
  цапат, пеейки в екстаз,
  някакви си сенки зли,
  тъкмо на градус дошли.

   

  В политиката ни кал,
  кал в народния морал.
  Вгледаш ли се, виждаш че
  кал в изкуството тече!
  Кал в финансиите ни,
  кал на четири страни!

   

  Кал до гуша. Само кал,
  зер от кал бог ни създал.
  Няма управия тук,
  ами, дружке, я напук
  посрещни ме през нощта
  да загазим ний в калта.

   

   

   

   

   

   

  върни се | съдържание | продължи

   

   

   

   

   

   

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]