Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

 

МОСКВА

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Москва, Москва!
  Ти ярко пак пламтиш, ти пак туптиш!
  Ти пак си огнено сърце
  и с ясна пурпурна усмивка бдиш
  над братски стиснати ръце.
  Че блясъкът на твоята зора
  раздра световната тъма,
  че ти като възторжена сестра
  събра на цялата земя
  и радостта, и бурната печал!...

   

  Москва, Москва! -
  сърце от разтопен метал!

   

  Москва, Москва!
  Пред твоите стоманени врати
  разби се вражата вълна;
  звездата ти с рубинен лъч трепти
  над всяка горестна страна,
  където робът цял живот оре,
  а мре лишен от късче хлеб,
  където пролетарското море,
  възвре от пламъка свиреп
  на петгодишна демонска война.

   

  Москва, Москва! -
  звезда на нови времена!

   

  Москва, Москва!
  От своите площади днес мълвиш
  присъда над вековен гнет.
  Сред теб са Лондон, Рим, Берлин, Париж,
  сред теб и целий пролетарски свет.
  И горда в своя блясък и гърмеж,
  с копнеж за сетната борба,
  пламтиш чрез всеки старец и младеж,
  зовеш кат бронзова тръба
  и твоя зов веригите руши!...

   

  Москва, Москва! -
  вулкан от пламнали души!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]