Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

 

СЕВЕРНИЯ СПАРТАК

 

Христо Смирненски

 

 

   

  От нишките на свойте мъки тежки
  изтъках твърдата си броня аз.
  А моят меч е сноп души човешки,
  калени в пламъка на сетни грешки
  и в мъдростта на свойта първа власт.

   

  По стръмните пътеки на борбата
  вървя обгърнат с пламъци и гръм;
  пламти под моите нозе земята
  и в устрема на свойта ярост свята -
  стихийно величав и властен съм.

   

  Аз - жалкий роб на кървави арени -
  издигам своя меч несъкрушим
  и братята ми идат разярени,
  и бурята разраства се край мене,
  за да се втурне в дверите на Рим.

   

  Напразно ме посрещат легиони!
  Всуе преграждате вий моя път!
  Върху купчинката на златни брони
  ще хвърля аз железни милиони
  и огъня на мойта робска гръд.

   

  И с вихрите на тия снежни степи,
  ще ви разпръсна властен и сърдит,
  ще ви разпръсна немощни и слепи,
  защото мечът ми е мълнии свирепи,
  защото слънцето е моя щит!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]