Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

 

ВЪГЛЕКОПАЧ

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Надоле! Надоле! Надоле!
  В студените бездни слезни,
  където тела полуголи
  се гърчат край черни стени,
  де опват се мишци железни
  и техния удар звъни
  сред мрака на страшните бездни
  с протеста за слънчеви дни,
  с протеста за отдих, за воля,
  за въздух, простор, ширини.
  Надоле, надоле, надоле -
  надоле слезни!

   

  Слезни в тия мрачни утроби
  на хищната - майка земя,
  слезни между братята роби -
  в морето от вечна тъма,
  и твоята лампичка бледа
  ще бъде там ярка звезда,
  там сноп от лъчи ще огледа
  зловещия храм на труда,
  зловещите тези идоли,
  де няма ни нощи, ни дни.
  Надоле, надоле, надоле -
  надоле слезни!

   

  А там вековете незнайни
  редили са пласт върху пласт -
  тез пластове мрачни, безкрайни,
  прострени навсъде край нас,
  които живота изтъка
  на каменен, черен килим,
  които са хладни кат мъка,
  и крият и огън и дим.
  Слезни там и с удари верни
  разбивай, разлюшквай, руши,
  разкъртвай тез пластове черни
  тез робски души!

   

  И в бурната пещ на борбата
  грамадата черна хвърли
  и спри се да видиш, когато,
  сред мрак и оловни мъгли,
  ще блеснат реки огнеструйни,
  когато червени вълни,
  понесени в пристъпи буйни,
  ще бликнат по всички страни,
  когато сред блясъци нови
  земята ще ври, ще гори
  в огньове, огньове, огньове
  и дъжд от искри!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]