Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

В ПОВОЛЖИЕТО

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Далеч, далеч - в степта безплодна, суха,
  отмина сетната кола
  и самотата над селото глухо
  надвеси оловни крила.

   

  Ала, ведно със гладните си братя,
  не тръгна слепият Демид.
  Кат жерав, обезкрилен от съдбата,
  остана той от скръб разбит.

   

  Че в избата на дрипавия одър
  се гърчеше невръстен внук
  и вече в погледа му тъмномодър
  замръзнал беше смъртен звук.

   

  И мрачен, стиснал детските ръчици,
  мълчи старикът беловлас
  и сякаш погребални върволици
  минават мудно час след час.

   

  И цяло, пламнало от гладна треска,
  гори детето като в пещ.
  Простенва тежко, в миг се стреска
  и пак потъва в сън зловещ.

   

  Попукани уста едва нашепват
  молба неизпълнима: „Хляб!“
  Въздъхва старецът, сълзи потрепват
  и оросяват поглед сляп.

   

  А вън - ни шум, ни лай, ни вик човешки -
  гробовно сънна пустота
  и в улиците тъмни с крачки тежки
  спокойно броди вред Смъртта.

   

  Но ето хладният й дъх полъхва -
  пред избичката спира тя,
  и в ужас стария Демид настръхва
  и стон възбликва на уста.

   

  - О, не! Далеч! Не давам го! Не бива!
  Последен внук - последна скръб!
  Възпри ръката си немилостива!
  Едничък е и толкоз скъп!

   

  И разтреперан, пипа го той в шемет:
  - Челото... вледенено... мраз!...
  Не може туй! Не може! Няма да го вземе!
  Далеч, далеч със него аз!...

   

  Обезумял от страх, Демид трепери,
  детето грабва като в сън
  и пипнешком през нисичките двери
  едвам измъква се навън.

   

  И глухо тук-таме с тояжката почуква,
  разветрил белите коси.
  Възпира в миг, поема дъх и хуква:
  да го спаси, да го спаси!...

   

  Но в миг той спира се, простенва, охва,
  изкривя старческо лице
  и залюлял се в немощ, тежко грохва
  със хладен детски труп в ръце...

   

  А вред - ни шум, ни лай, ни вик човешки -
  гробовно сънна пустота
  и само сред нощта със стъпки тежки
  спокойно броди там Смъртта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]